BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

SZKOLENIA BHP

EduConsulting oferuje profesjonalne, wymagane prawnie szkolenia BHP:

➣   wstępne – instruktaż ogólny,

  wstępne – metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego,

  okresowe dla:

pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,

pracowników administracyjno – biurowych,

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych,

  dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

EduConsulting oferuje profesjonalne usługi Głównego Specjalisty ds. BHP w zakresie:

➣   audytów BHP zgodnie z ISO 18001,

  kompleksowej analizy stanu BHP,

  opracowania oceny ryzyka zawodowego,

  tworzenia instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych),

  prowadzenia obowiązkowych rejestrów BHP,

  doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

  tworzenia tabel norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

   przeprowadzenia postępowania powypadkowego wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,

  doradztwa w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki,

  przygotowania zarządzeń wewnętrznych dotyczących BHP,

  doradztwa w procesie dostosowania, unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa do przepisów BHP,

➣   zaopatrzenia w artykuły BHP.

USŁUGI BHP