OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

SZKOLENIA PPOŻ

EduConsulting oferuje profesjonalne, wymagane prawnie szkolenia PPOŻ:

➣   dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

  dla pozostałych pracowników, którzy zobowiązani są do reagowania na pożar i inne miejscowe zagrożenia.

EduConsulting oferuje profesjonalne usługi Inspektora ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

  analizy stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu,

  opracowania i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

  aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

  opracowania planów ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu p.poż. (wraz z wykonaniem),

  oznakowania dróg ewakuacyjnych i sprzętu p.poż.,

  przeprowadzenia ewakuacji próbnej wraz ze sporządzeniem wymaganego raportu,

➣   nadzorowania terminów i wykonania przeglądów sprzętu gaśniczego,

➣    doradztwa w procesie dostosowania, unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa do przepisów PPOŻ,

➣    zaopatrzenia w artykuły PPOŻ (gaśnice, koce gaśnicze, zestawy hydrantowe, oznakowanie).

USŁUGI PPOŻ