POMIARY OŚWIETLENIA

POMIESZCZENIA I STANOWISKA PRACY

EduConsulting oferuje profesjonalne usługi w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przy zastosowaniu profesjonalnego luksomierza, posiadającego odpowiedni do wszystkich wykonywanych pomiarów zakres pracy oraz aktualne świadectwo wzorcowania.

Wykonujemy pomiary oświetlenia:

➣   ogólnego pomieszczeń,

➣   stanowisk pracy w pomieszczeniach i na terenach zewnętrznych.

W zakładach pracy wykonujemy pomiary:

➣  natężenia oświetlenia ogólnego

➣  natężenia oświetlenia stanowisk pracy wewnątrz pomieszczeń

➣  natężenia oświetlenia stanowisk pracy na zewnątrz

➣  natężenia oświetlenia awaryjnego zapasowego

W czasie pomiarów analizujemy równomierność oświetlenia oraz wskaźnik oddawania barw. Dokonujemy ujednoliconej oceny olśnienia.

W obiektach i na terenach użyteczności publicznej wykonujemy pomiary:

➣  natężenia oświetlenia energetycznego we wszelkiego rodzaju obiektach publicznych

➣  natężenia oświetlenie energetycznego w obiektach sportowych (wewnątrz budynków)

➣  natężenia oświetlenie energetycznego obiektów sportowych (tereny zewnętrzne)

W czasie pomiarów analizujemy równomierność oświetlenia oraz wskaźnik oddawania barw. Dokonujemy ujednoliconej oceny olśnienia. Bierzemy także pod uwagę współczynnik utrzymania strumienia światła.

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

OŚWIETLENIA EWAKUACYJNE

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego:

➣   dróg ewakuacyjnych,

➣   stref otwartych,

➣   stref wysokiego ryzyka,

➣   przy punktach p.poż.

W czasie pomiarów analizujemy równomierność oświetlenia, stosunek natężenia max / min oraz wskaźnik oddawania barw. Dokonujemy ujednoliconej oceny olśnienia.