OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZKOLENIA ODO

USŁUGI ABI

KOMUNIKACJA Z GIODO

EDU-KONSULTING oferuje profesjonalne, szkolenia ODO (ochrona danych osobowych):

  dla Administratorów Danych Osobowych – właścicieli, zarządców lub managerów podmiotów przetwarzających dane                osobowe, w zakresie samodzielnego zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych,

➣   dla Administratorów Danych Osobowych – właścicieli, zarządców lub managerów podmiotów przetwarzających dane osobowe, w zakresie powierzenia zarządzania bezpieczeństwem danych i współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,

➣   dla pracowników przetwarzających dane osobowe.

EDU-KONSULTING oferuje profesjonalne usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie:

➣   przeprowadzania audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawiania raportów pokontrolnych i rekomendacji,

  przygotowania lub aktualizacji oraz wdrożenia dokumentacji – w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

  nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,

  reprezentowania zleceniodawcy w kontaktach z GIODO i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,

  wsparcia w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych,

  bieżącej aktualizacji wniosków rejestracyjnych zgłoszonych do GIODO oraz zgłaszanie nowych zbiorów,

➣   przygotowania klauzul dla dokumentów objętych ochroną danych osobowych,

  rozpatrywania skarg osób fizycznych w związku z rzekomym naruszeniem ich praw,.

EDU-KONSULTING oferuje profesjonalne usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie:

➣   przeprowadzania audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawiania raportów pokontrolnych i rekomendacji,

  przygotowania lub aktualizacji oraz wdrożenia dokumentacji – w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

  nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,

  reprezentowania zleceniodawcy w kontaktach z GIODO i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,

  wsparcia w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych,

  bieżącej aktualizacji wniosków rejestracyjnych zgłoszonych do GIODO oraz zgłaszanie nowych zbiorów,

➣   przygotowania klauzul dla dokumentów objętych ochroną danych osobowych,

  rozpatrywania skarg osób fizycznych w związku z rzekomym naruszeniem ich praw,.